Katedra psychológie FF KU v Ružomberku patrí medzi uznávané psychologické pracoviská, ponúka študentom jednoodborové štúdium psychológie na bakalárskom i v nadväzujúcom magisterskom stupni. Výučba je koncipovaná teoreticko-prakticky s výrazným dôrazom na nenahraditeľný sebaskúsenostný zážitok. Štandardom je využívanie moderných technických pomôcok, psychodiagnostických nástrojov a experimentálnych metód v špičkovo zariadenom psycholaboratóriu, jediným svojho druhu na Slovensku. Preferujeme osobný prístup a vzdelávame v súlade s myšlienkou, že psychológia je najkrajší spôsob poznávania človeka.

    Viac o katedre