Tento sprievodný evalvačný formulár sa na katedre filozofie používa na hodnotenie rozsiahlejších seminárnych prác a záverečných prác.