Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:VEGA
  Číslo projektu:VEGA 1/0594/20
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Janka Kaščáková, PhD.
  Spoluriešitelia:Mgr. Levente David Palatinus, PhD., Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  Zahraničný projekt:nie