prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  podľa individuálnej dohody

  doc. PhDr. Petr Květon, PhD.

  podľa individuálnej dohody

  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

  utorok            10:00 - 11:30

  Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  streda             14:40 – 15:25

  štvrtok           09:40 – 10:25

  Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

  streda            09:30 – 10:30

  štvrtok           14:30 – 15:00

  Mgr. Katarína Matejová, PhD.

  utorok            10:30 – 11:15

  streda             13:00 – 13:45