Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0287/17
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Mar 2018
    Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
    Zahraničný projekt:nie