Iveta, absolventka učiteľstva filozofie a anglického jazyka a literatúry

  „Štúdium na FF KU je naozaj výborná voľba, pretože sa môžete učiť od tých najlepších.“

  Iveta Kloptová

  • absolventka študijného programu učiteľstvo filozofie a anglického jazyka a literatúry z roku 2011/2012
  • v súčasnosti projektová manažérka MAS Dolný Liptov

  V súvislosti so štúdiom na vysokej škole som uvažovala skôr o tom, že pôjdem študovať scenáristiku alebo žurnalistiku, ale nakoniec som sa rozhodla pre kombináciu občianska náuka a anglický jazyk v Žiline. Tento odbor sa realizoval len v bakalárskom stupni a už vtedy som vedela, že na pokračovanie v štúdiu bude najlepšia Katolícka univerzita v Ružomberku. Filozofiu tu vtedy buď v kombinácii, alebo jednoodborovo študovalo viac mojich známych a trošku ma mrzelo, že som si túto školu nevybrala aj na svoje bakalárske štúdium, pretože filozofia je úžasná veda a o to viac, keď ju prednášajú tí, ktorých názory sú fundované a robia svoju prácu radi. Teraz viem, že keby som sa mala rozhodnúť znovu, hneď si vyberiem kombináciu anglický jazyk a literatúra a filozofia v Ružomberku.

  Keďže mám skúsenosti z dvoch rôznych univerzít, dovolím si tvrdiť, že štúdium na FF KU je naozaj výborná voľba, pretože sa môžete učiť od tých najlepších. Tieto jedinečné osobnosti majú k študentom férový prístup a môžu naozaj veľa naučiť. Dôležitý je napríklad rozvoj kritického myslenia a takpovediac mentálna flexibilita, pretože študenti filozofie sa vedia prispôsobiť rôznym pracovným nárokom a veľmi rýchlo sa dokážu adaptovať na rôzne pracovné pozície. Človek je pozoruhodná substancia s množstvom otázok a myšlienok, a preto ak sa chceme ďalej rozvíjať a rásť a možno tak trochu rozumieť svetu v nás aj okolo nás, je dôležité študovať, čítať, analyzovať rôzne východiská a rozprávať sa o nich. 

  V súčasnosti pracujem ako projektová manažérka a venujem sa rozvoju prostredníctvom eurofondov, kde dobré nápady implementujem do reality. A musím napísať, že filozofia mi v tejto praxi nesmierne pomohla. Vo voľnom čase sa venujem organizácii kultúrnych podujatí, písaniu poézie a hraniu v divadle. Práve vďaka týmto aktivitám som istým spôsobom stále v kontakte s filozofiou, čo si veľmi vážim.