Sto rokov organizovaného tenisu v Spišskej Novej Vsi 1901 – 2001: bulletin k 100. výročiu založenia prvého tenisového spolku v Spišskej Novej Vsi

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Peter Zmátlo
    Vydavateľstvo:Spišská Nová Ves: Mesto Spišská Nová Ves
    Rok vydania:2001
    ISBN:80-968597-2-2