Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0741-6
  Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

  Monografia predstavuje rozličné psychologické koncepcie, klasické i moderné, v ktorých sa nejakým spôsobom odrážajú morálne dilemy. Dilema je prezentovaná ako rozhodovací problém medzi dvoma možnými morálnymi imperatívmi, pričom ani jeden z nich nie je jednoznačne prijateľný alebo výhodný. Zaoberá sa tiež efektívnou diskusnou metódou orientovanou na rozvíjanie morálneho uvažovania, ktorej účinnosť analyzuje v prostredí vysokoškolských študentov pomáhajúcich profesií. Neopomína ani morálne dilemy vyskytujúce sa v psychologickej praxi, pri tiesnivom tlaku ktorých veľmi často vzniká  špecifický typ (negatívneho) stresu, morálny distres.