Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13. Úvod a komentár k otázkam prvej knihy 1-13

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Trnava: Spolok sv. Vojtecha
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-8161-260-2
  Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13. Úvod a komentár k otázkam prvej knihy 1-13

  Teologická suma Tomáša Akvinského predstavuje jedno z najvýznamnejších diel stredovekého myslenia. Hoci je to učebnica pre začiatočníkov, vyznačuje sa náročnými myšlienkami. Nachádzame v nej aj čisto filozofické argumenty a pasáže. Niektoré časti sú dôležité aj pre základy práva. Tomáš Akvinský rozčlenil Teologickú sumu na tri knihy, pričom druhú knihu rozdelil ešte na dve časti. Keďže dielo nedokončil, jeho prepisovatelia doplnili chýbajúce časti z iných diel Tomáša Akvinského. V tomto diele čitateľ nájde po úvode preklad textu prvých trinástich kapitol prvej knihy spolu s komentárom. Komentár má uľahčiť pochopenie textu. Tomáš Akvinský sa v týchto častiach zaoberá samotnou teológiou, otázkou poznateľnosti Boha, jeho základných vlastností (jednoduchosti, dokonalosti, dobrote, nekonečnosti, nemennosti, večnosti, jednote), otázkou poznania Boha človekom a analýze spôsobu rozprávania o Bohu.