Vedúci katedry

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Odborný asistent

Profesori

prof. PhDr. David Papajík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor

Odborní asistenti

Mgr. Ján Golian, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Odborný asistent

Nezaradení zamestnanci