Vedúci katedry

  Zástupca vedúceho katedry

  Mgr. Peter Zmátlo, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Odborný asistent

  Profesori

  prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  Odborní asistenti

  Mgr. Ján Golian, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent