Vedúci katedry

  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Vedúci katedry, Univerzitný docent

  Univerzitní profesori

  doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný profesor

  Docenti

  doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent

  Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent