Vedúci katedry

  Profesori

  prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  Univerzitní docenti

  PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Ján Golian, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre Bc. a Mgr. programy, Odborný asistent