Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-562-9
  Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry

  Publikácia obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej vedeckému dielu doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. V zborníku sa nachádzajú príspevky psychológov, pedagógov, didaktikov, lingvistov a literárnych vedcov, ktoré si kladú otázky, ako vyučovať a motivovať k vyučovaniu materinského jazyka a literatúry.