Garanti študijných programov

  Študijné programy zabezpečované Katedrou anglického jazyka a literatúry FF KU

  anglistika a amerikanistika                                                         Bc.          prof. Nora Séllei, PhD. DrSc.

  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)  Bc.         prof. Nora Séllei, PhD. DrSc.

  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)  Mgr.       prof. Nora Séllei, PhD. DrSc.

   

  Študijné programy zabezpečované Katedrou filozofie FF KU

  filozofia                                                              Bc.          prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  filozofia                                                              Mgr.        prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  systematická filozofia                                   PhD.      prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  učiteľstvo filozofie (v kombinácii)             Bc.         prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  učiteľstvo filozofie (v kombinácii)             Mgr.      prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

   

  Študijné programy zabezpečované Katedrou histórie FF KU

  história                                                                Bc.           doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  história                                                                Mgr.        doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  história                                                                PhD.        doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  učiteľstvo histórie (v kombinácii)              Bc.          doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  učiteľstvo histórie (v kombinácii)              Mgr.       doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

   

  Študijné programy zabezpečované Katedrou psychológie FF KU

  psychológia        bakalár, Bc.         doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

  psychológia        Mgr.                        prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

   

  Študijné programy zabezpečované Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF KU

  učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)               Bc.          prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

  učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)               Mgr.       prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

   

  Študijné programy zabezpečované Katedrou žurnalistiky FF KU

  žurnalistika                                         Bc.          prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.

  žurnalistika                                         Mgr.       prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.

  teória a dejiny žurnalistiky           PhD.      prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.

   

  Študijné programy zabezpečované dvomi katedrami

  anglistika a amerikanistika - filozofia       Bc.          prof. Nora Séllei, PhD. DrSc.,

                                                                                                  prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  anglistika a amerikanistika - história        Bc.          prof. Nora Séllei, PhD. DrSc.

                                                                                                  doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  filozofia - história                                               Bc.           prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

                                                                                                   doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  filozofia - história                                            Mgr.           prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

                                                                                                   doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.