Bible and Christianity in Phraseology

  Slovensko-nemecko-ruský projekt Projekt Bible and Christianity in Phraseology sa na pozadí spoločného európskeho dedičstva zameral na výskum biblickej frazeológie v národných i nadnárodných reláciách, a teda výskumu národnej i konfrontačnej frazeológie. Motiváci projektu bola determinovaná jednak podnetmi vyplývajúcimi práve z opozície národné – internacionálne, jednak podnetmi, ktoré pre výskum biblickej frazeológie v krajinách patriacich pôvodne ku krajinám tzv. socialistického bloku priniesli zmenené spoločensko-politické a kultúrne podmienky.

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:Porticula, (Dusseldorf/SRN)
  Číslo projektu:443.20102828-4
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:Dana Baláková
  Spoluriešitelia:

  Viera Kováčová, Jaromíra Šindelářová

  Zahraničný projekt:áno