Matej, absolvent študijného programu filozofia

  „Pri nástupe na štúdium som nemal veľmi jasnú predstavu kam by som sa vďaka štúdiu chcel dostať. Ale na Katolíckej univerzite sa to zmenilo.“
  • absolvent študijného programu filozofia z roku 2010/2011
  • vedecký pracovník na Katedre filozofie a spoločenských vied Univerzity Hradec Králové

  Musím sa priznať, že pri nástupe na štúdium som nemal veľmi jasnú predstavu o tom, čo predstavuje štúdium filozofie a kam by som sa vďaka nemu chcel dostať. Môj výber štúdia bol vedený silnou túžbou hľadať odpovede na „veľké otázky“ a aj napriek mnohým zmenám, ktoré sa odvtedy v mojom živote udiali, ostáva táto túžba stále základným hnacím motorom mojej práce.

  To, čo sa ale v mojom vzťahu k filozofii zmenilo, je, že tie „veľké otázky“ dostali veľmi konkrétnu podobu a práve za to ďakujem ľudom z katedry filozofie. Obdobie štúdia na FF KU v Ružomberku bolo pre mňa obdobím hľadania odborných záujmov a nech som sa zaujímal o čokoľvek, vždy som našiel vyučujúcich ochotných poradiť mi a nasmerovať ma tým správnym smerom. Rovnaké to bolo pri výbere témy bakalárskej a diplomovej práce, ale napríklad aj pri hľadaní vhodného miesta pre zahraničnú stáž. Ak by som mal preto jedným slovom charakterizovať svoje štúdium na katedre filozofie, bolo by to slovo podpora – podpora pri získavaní nových poznatkov, ale hlavne podpora v mojom osobnostnom a profesionálnom raste, z ktorej ťažím doteraz.

  V posledných rokoch som absolvoval niekoľko zahraničných stáží vrátane stáží na University of Salzburg a University of Glasgow. V súčasnosti pôsobím ako vedecký pracovník na Katedre filozofie a spoločenských vied Univerzity Hradec Králové. V rámci môjho výskumu sa venujem otázkam týkajúcim sa fungovania jazyka a komunikácie so zameraním na to, akým spôsobom je naše chápanie slov/viet ovplyvnené kontextom. Výsledky môjho výskumu boli publikované v renomovaných zahraničných časopisoch, ako Mind & LanguagePhilosophia alebo Acta Analytica.