Teologická suma Tomáša Akvinského I, 14 – 26

  V Spolku sv. Vojtecha v Trnave bol vydaný komentovaný preklad Petra Voleka Teologická suma Tomáša Akvinského I, 14-26. Úvod a komentár k otázkam prvej knihy 14-26. Teologická suma Tomáša Akvinského sa považuje za jedno z najvýznamnejších diel stredovekého myslenia a pôvodne bola napísaná ako učebnica pre začiatočníkov. Publikácia obsahuje preklad druhých trinástich kapitol prvej knihy s komentárom (14-26). Tomáš Akvinský sa v týchto častiach zaoberá Božím poznaním, Božím životom, Božou vôľou, Božou láskou, Božím milosrdenstvom, Božou prozreteľnosťou, Božím predurčením, Božou mocou, Božou blaženosťou. Veľmi významné je určenie Božieho milosrdenstva Tomášom Akvinským ako základnej Božej vlastnosti

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Spolok sv. Vojtecha
  Rok vydania:2023
  ISBN:978-80-8161-486-6
  Teologická suma Tomáša Akvinského I, 14 – 26