Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0719-5
  Digitálne detstvo

  Projekt bol zameraný na výskum interakcie detí vo veku 3 – 8 rokov s digitálnymi médiami. Takmer polovica detí vo veku 3 – 5 rokov má prístup k tabletu a notebooku, jedna tretina k smart TV a viac než dve tretiny k mobilnému telefónu. Čo sa týka aktivít spojených s používaním digitálnych médií, deti sú aktívne na dennej báze a najčastejšie ich používajú na zábavu. Najčastejšou činnosťou je pozeranie videí a rozprávok cez portál YouTube. Druhou najčastejšou aktivitou je hranie sa hier pre zábavu. Deti sa tiež hrajú hry, ktoré majú vzdelávací charakter, no k tejto aktivite inklinujú viac deti vo veku 6 – 8 rokov. Publikácia je svojím obsahom aj zložením autorského kolektívu momentálne jedinečnou publikáciou na Slovensku.