Fantasy in Central Europe: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  Fantasy in Central Europe: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  International conference/Medzinárodná konferencia, 29–30. apríla 2022
  Our teachers and students in the April 2022 issue of Mozaika

  Our teachers and students in the April 2022 issue of Mozaika

  Naši učitelia a študenti vo vydaní Mozaiky z apríla 2022
  New university textbook written by K. Labudová

  New university textbook written by K. Labudová

  Nová učebnica vyučujúcej z katedry anglického jazyka a literatúry -- marec 2022
  Fantasy in Central Europe – Central European Fantasy: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  Fantasy in Central Europe – Central European Fantasy: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  International conference/Medzinárodná konferencia, 29–30. apríla 2022
  State exams: Exam topics

  State exams: Exam topics

  Štátne skúšky: Tézy -- február 2022
  On and Beyond J.R.R. Tolkien and the Fantasy Genre in the Post-Socialist Central Europe

  On and Beyond J.R.R. Tolkien and the Fantasy Genre in the Post-Socialist Central Europe

  Online workshop and roundtable discussion -- 9 december 2021