A few important dates for the semester // Niektoré dôležité termíny na semester

  A few important dates for the semester // Niektoré dôležité termíny na semester

  summer semester 2023/2024 // letný semester 2023/2024
  Vyučovanie pre stredné školy

  Vyučovanie pre stredné školy

  Katedra anglického jazyka a literatúry ponúka pre stredné školy kreatívnu výučbu angličtiny
  Týždeň vedy a techniky na katedre Anglického jazyka

  Týždeň vedy a techniky na katedre Anglického jazyka

  7 & 9 November 2023
  J.R.R. Tolkien in Central Europe: Context, Directions, and the Legacy BOOK LAUNCH

  J.R.R. Tolkien in Central Europe: Context, Directions, and the Legacy BOOK LAUNCH

  9 Nov 2023
  Daniel Gonos, our graduate speaking at FTEA

  Daniel Gonos, our graduate speaking at FTEA

  3 Nov 2023
  Týždeň vedy – Science Week - KAJL 2023

  Týždeň vedy – Science Week - KAJL 2023

  7 & 9 November 2023
  A few important dates for the semester // Niektoré dôležité termíny na semester

  A few important dates for the semester // Niektoré dôležité termíny na semester

  winter semester 2023/2024 // zimný semester 2023/2024
  Deň otvorených dverí // Open Day

  Deň otvorených dverí // Open Day

  07 február 2023
  Food in Margaret Atwood’s Speculative Fiction

  Food in Margaret Atwood’s Speculative Fiction

  Volume authored by Katarína Labudová and published by Palgrave -- 20. nov. 2022
  Our day on Science Week

  Our day on Science Week

  7. nov. 2022
  Dominika Simonffyova's work with the Slovak Catholic Charity

  Dominika Simonffyova's work with the Slovak Catholic Charity

  Interview with our alumna on Godzone Podcast -- 1. sept. 2022
  Fantasy in Central Europe: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  Fantasy in Central Europe: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  International conference/Medzinárodná konferencia, 29–30. apríla 2022
  Our teachers and students in the April 2022 issue of Mozaika

  Our teachers and students in the April 2022 issue of Mozaika

  Naši učitelia a študenti vo vydaní Mozaiky z apríla 2022
  New university textbook written by K. Labudová

  New university textbook written by K. Labudová

  Nová učebnica vyučujúcej z katedry anglického jazyka a literatúry -- marec 2022
  Fantasy in Central Europe – Central European Fantasy: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  Fantasy in Central Europe – Central European Fantasy: Context, Directions, and the Legacy of J.R.R. Tolkien

  International conference/Medzinárodná konferencia, 29–30. apríla 2022
  State exams: Exam topics

  State exams: Exam topics

  Štátne skúšky: Tézy -- február 2022
  On and Beyond J.R.R. Tolkien and the Fantasy Genre in the Post-Socialist Central Europe

  On and Beyond J.R.R. Tolkien and the Fantasy Genre in the Post-Socialist Central Europe

  Online workshop and roundtable discussion -- 9 december 2021