Predsedníctvo AS FF KU:

  Mgr. Miroslav Huťka, PhD. - predseda                      
  PhDr. Michal Marťák, PhD.  - podpredseda za zamestnaneckú časť                     
  Mgr. Katarína Vargová - podpredsedníčka za študentskú časť                  
  Rastislav Červeň - tajomník         

  Zamestnanecká časť AS FF KU (vrátane členov predsedníctva):

  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.                      
  doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.                      
  Mgr. Ivan Koniar, PhD.                  
  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.          
  PhDr.  Michal Marťák, PhD.               
  prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  Študentská časť AS FF KU (vrátane členov predsedníctva):

  Rastislav Červeň
  Bc. Michal Garaj
  Mgr. Katarína Vargová