Predsedníctvo AS FF KU:

Mgr. Miroslav Huťka, PhD. - predseda AS FF KU
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. - podpredsedníčka AS FF KU (zamestnanecká časť)
Bc. Daniel Stankovič - podpredseda AS FF KU (študentská časť)
Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KG) - tajomníčka AS FF KU

 

Zamestnanecká časť AS FF KU:

doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.
Mgr. Pavol Labuda, PhD.                
doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.                        
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

 

Študentská časť AS FF KU:

Annamária Adamčíková
Michal Garaj
Jakub Harzek