Predsedníctvo AS FF KU:

  Mgr. Miroslav Huťka, PhD. - predseda AS FF KU
  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. - podpredsedníčka AS FF KU (zamestnanecká časť)
  Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KG) - tajomníčka AS FF KU

   

  Zamestnanecká časť AS FF KU:

  doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.
  Mgr. Pavol Labuda, PhD.                
  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.                        
  prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

   

  Študentská časť AS FF KU:

  Bc. Matúš Ján Capko

  Bc. Michal Garaj

  Bc. Jozef Pikula

  Adriana Škvarková