Predsedníctvo AS FF KU:

  Mgr. Miroslav Huťka, PhD. - predseda AS FF KU
  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. - podpredsedníčka AS FF KU (zamestnanecká časť)
  Bc. Michal Garaj - podpredseda AS FF KU (študentská časť)
  Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KG) - tajomníčka AS FF KU

   

  Zamestnanecká časť AS FF KU (vrátane členov predsedníctva):

  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.                
  Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KG)                      
  Mgr. Miroslav Huťka, PhD.                      
  doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.                       
  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.                   
  prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

   

  Študentská časť AS FF KU (vrátane členov predsedníctva):

  Bc. Michal Garaj
  Bc. Jozef Pikula
  Adriana Škvarková