Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV

  Zborník vedeckých príspevkov má dedikačný charakter – vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. „Fenomén učiteľa tvorí integrálnu súčasť môjho života,“ spomenul v jednom z publikovaných rozhovorov M. Ligoš, ktorého vedeckovýskumná činnosť je – ako to napokon daný citát istým spôsobom aj odráža, resp. naznačuje – zviazaná s učiteľským povolaním či poslaním, a to s koncentráciou na teóriu a prax vyučovania materinského jazyka a literatúry. V týchto intenciách sa preto štvrtý ročník Aspektov literárnovedných a jazykovedných (v porovnaní s predchádzajúcimi troma ročníkmi) výraznejšie rozširuje práve o aspekt odborovodidaktický a pedagogický, na ktorý následne symbioticky nadväzujú príspevky lingvistického i literárnovedného zamerania. Autori v zborníku publikovaných príspevkov: Dana Baláková, Ivana Geigušová, Lubomír Hampl, Jana Juhásová, Gabriel Juchelka, Jana Kišová, Martin Klimovič, Viera Kováčová, Jaromír Krško, Anton Lauček, Milan Ligoš, Ľudmila Liptáková, Július Lomenčík, Jozef Mlacek, Beáta Murinová, Andrea Nohelová, Pavol Odaloš, Jana Pekarovičová, Edita Príhodová, Jaromíra Šindelářová, Dominik Viater, Katarína Vilčeková.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN: 978-80-561-0654-9
  Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV