Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0241-1
  Človek, slobodná vôľa a neurovedy

  Autor v tejto práci zdôvodňuje obhajobu bežného presvedčenia, že človek má možnosť sám determinovať svoj skutok, má slobodnú vôľu a je slobodný. Dosahuje to predstavením a analýzou názorov významných kritikov slobodnej vôle v súčasnosti, neurovedcov Benjamina Libeta a Michaela Gazzanigu ako aj psychológa Daniela Wegnera. Svoj cieľ autor dosahuje analýzou pojmov opisujúcich ľudské konanie a zdôvodnením metafyzických a epistemologických predpokladov skúmania ľudského konania.