Výskum

  Počet nájdených projektov: 5

  Štýly komiky vo vzťahu k vybraným osobnostným konštruktom (Adaptácia dotazníka Markery štýlov komiky)

  Číslo projektu:VEGA 1/0433/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Tvorcovia novodobej slovenskej psychológie: príspevok k orálnej histórii slovenskej psychológie

  Číslo projektu:VEGA 1/0238/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 1. Jan 2021
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie

  Číslo projektu:GA19-11117S Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Závažne traumatizované diečatá: vplyv komplexnej interpersonálnej traumy na psychopatológiu osobnosti v adolescencii

  Číslo projektu:GA16-17529S Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0087/13 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 1. Jan 2015
  Vedúci projektu:doc. Juraj Holdoš, PhD.