Výskum

    Počet nájdených projektov: 1

    Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)

    Číslo projektu:VEGA č. 1/0087/13 Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 1. Jan 2015
    Vedúci projektu:Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

    Projekt verifikuje spojitosť medzi závislosťou od internetu, negatívnou afektivitou a sociálnou inhibíciou v populácii vysokoškolských študentov, ktorí v závislosti používania internetu patria k najohrozenejším skupinám.