Publikácie FF KU

  Počet nájdených publikácií: 165

  Acta Linguistica Academica Special issue

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  Ďalší autori:Shanti Ulfsbjorninn (U. of Deusto)
  Vydavateľstvo:Acta Linguistica Academica Vol. 67.1: 1–170. https://akjournals.com/view/journals/2062/67/1/2062.67.issue-1.xml
  Rok vydania:2020
  ISBN:Print ISSN: 2559-8201 Online ISSN: 2560-1016

  Acta Linguistica Academica Special issue

  Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Ďalší autori:Beáta Murinová, Jaroslava Koníčková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-966-5

  Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov

  Ako spracovať výskum. Manuál pre študentov psychológie

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Ďalší autori:Klaudia Tabačková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-808-4537-7

  Ako spracovať výskum. Manuál pre študentov psychológie

  ALUMNI Conference of Graduates. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0335-7

  ALUMNI Conference of Graduates. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0526-9

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Angelika Schrobsdorff: Nie si ako iné matky (preklad)

  Autor/Kolektív:Paulína Šedíková Čuhová
  Vydavateľstvo:Inaque, 2019
  Rok vydania:2019
  ISBN:9788082070470

  Angelika Schrobsdorff: Nie si ako iné matky (preklad)

  Angol–magyar szótár + net + e-szótár ÚJ KIADÁS. [English–Hungarian Dictionary + net + e-dictionary NEW EDITION.]

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  Ďalší autori:Magay, Tamás and Országh, László (eds.)
  Vydavateľstvo:Budapest: Akadémiai Kiadó.
  Rok vydania:2012
  ISBN:9789630592383

  Angol–magyar szótár + net + e-szótár ÚJ KIADÁS. [English–Hungarian Dictionary + net + e-dictionary NEW EDITION.]

  Arcibiskup František Kordač: nástin života a díla apologety, pedagoga a politika

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Marek Šmíd
  Rok vydania:2013
  ISBN:ISBN 978-80-244-3371-4

  Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin : Arbeitstexte für Germanistikstudenten

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-8084-634-3

  Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin : Arbeitstexte für Germanistikstudenten

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-194-2

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné II.

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Jaromíra Šindelářová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-448-6

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné II.

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné III

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISBN: 978-80-561-0461-3

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné III

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN: 978-80-561-0654-9

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV

  Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)

  Autor/Kolektív:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0297-8

  Beginner’s English Dialectology: An Introduction to the Accents and Dialects of English

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  Vydavateľstvo:Budapest: Ad Librum. https://mek.oszk.hu/15100/15126/
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-963-9888-44-9

  Beginner’s English Dialectology: An Introduction to the Accents and Dialects of English

  Continuity of traditional and new tendencies in L1 teaching: A scientific essay on the challenges and projections. IN: Educational Studies in Language and Literature

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Holandsko: Kluwer Academic Publishers
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1567-6617

  Continuity of traditional and new tendencies in L1 teaching: A scientific essay on the challenges and projections. IN: Educational Studies in Language and Literature

  Crime and Detection in Contemporary Culture

  Autor/Kolektív:Mgr. Levente David Palatinus, PhD.
  Ďalší autori:Martina Vranova and Zeno Vernyik
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-6155423512

  Crime and Detection in Contemporary Culture

  Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Sudy of Evaluative Adjectives

  Autor/Kolektív:Danica Maleková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-561-0424-8

  Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Sudy of Evaluative Adjectives

  Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938

  Autor/Kolektív:Pavel Marek
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-244-2970-0

  Človek, slobodná vôľa a neurovedy

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0241-1

  Človek, slobodná vôľa a neurovedy