Rád svätého Augustína v stredovekých dejinách Slovenska

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 1/0925/13
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2013 - 31. Dec 2015
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Zahraničný projekt:nie