Vedúci katedry

Docenti

doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odbor - slovenská literatúra a literárna veda, Docentka

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Docentka

Odborní asistenti

Mgr. Eva Urbanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

Nezaradení zamestnanci