Vedúci katedry

  doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Vedúci katedry, katedrový koordinátor Erasmus+, študijný poradca, Docent

  Profesori

  Docenti

  Mgr. Petra Polievková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, (momentálne na rodičovskej dovolenke), Docentka

  Odborní asistenti

  doc. Victor Khroul, Ph.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Peter Kravčák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Doktorandi

  Nepedagogickí zamestnanci

  Mgr. Marek Hasák, PhD.

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec