Vedúci katedry

  Mgr. Peter Kravčák, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent

  Profesori

  Docenti

  doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor Erasmus+, študijný poradca, Docent

  Mgr. Petra Polievková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, (momentálne na rodičovskej dovolenke), Docentka

  Odborní asistenti

  doc. Victor Khroul, Ph.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Doktorandi

  Nepedagogickí zamestnanci

  Mgr. Marek Hasák, PhD.

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec

  Doktorandka  Mgr. Katarína Matušková  je financovaná EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) na KU RK číslo 09I03-03-V02-00041.

  Výskumník  doc. Victor Khroul, Ph.D.  je financovaný EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine číslo 09I03-03-V01-00088.

  loga