Vedúci katedry

Mgr. Pavel Izrael, PhD.

Vedúci katedry, Odborný asistent

Docenti

Odborní asistenti

Mgr. Pavel Izrael, PhD.

Vedúci katedry, Odborný asistent

Mgr. Petra Polievková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Marek Hasák, PhD.

Technik, Nepedagogický zamestnanec

Nezaradení zamestnanci