História a relativizmus. Ako prekonať relativistický výklad historickej práce?

  V tejto knihe sa autor detailnejšie pozrel na jednu vývojovú líniu debát vo filozofii histórie. Dianie na tomto poli za posledné desaťročia prerozprával ako príbeh začínajúci úvahami o historickej explanácii zbližujúcimi históriu s ostatnými vednými disciplínami, pokračujúci narativistickým odklonom od tradičného chápania histórie a vedúci skôr k spájaniu histórie s postupmi používanými v umeleckej literatúre. Pohyb dialektického kyvadla sa v tomto rozprávaní završuje autormi ako Paul Roth a Jouni-Matti Kuukkanen, v niečom nadväzujúcimi na narativizmus, ktorí však tento prístup v inom ohľade kritizujú a popierajú. Cieľom práce je ukázať, ako je v súčasných diskusiách, vychádzajúc z konštruktivistického naladenia a napriek všadeprítomnej pluralite, možné prekonať relativistický výklad histórie.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-89027-57-6
  Publikácia na stiahnutie: Zelenak_historia_relativizmus_text.pdf (714.05k)
  História a relativizmus. Ako prekonať relativistický výklad historickej práce?
  V tejto knihe sa autor detailnejšie pozrel na jednu vývojovú líniu debát vo filozofii histórie. Dianie na tomto poli za posledné desaťročia prerozprával ako príbeh začínajúci úvahami o historickej explanácii zbližujúcimi históriu s ostatnými vednými disciplínami, pokračujúci narativistickým odklonom od tradičného chápania histórie a vedúci skôr k spájaniu histórie s postupmi používanými v umeleckej literatúre. Pohyb dialektického kyvadla sa v tomto rozprávaní završuje autormi ako Paul Roth a Jouni-Matti Kuukkanen, v niečom nadväzujúcimi na narativizmus, ktorí však tento prístup v inom ohľade kritizujú a popierajú. Cieľom práce je ukázať, ako je v súčasných diskusiách, vychádzajúc z konštruktivistického naladenia a napriek všadeprítomnej pluralite, možné prekonať relativistický výklad histórie.