Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava IČO: 00151513
  Číslo projektu:09I03-03-V01-00088
  Doba riešenia projektu:1. Dec 2022 - 30. Nov 2025
  Zahraničný projekt:nie

  Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
  Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

  Výskumník  doc. Victor Khroul, Ph.D.  je financovaný EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine č. 09I03-03-V01-00088.

  loga