Sekretariát dekana

 

Ekonomické oddelenie

 

Personálne oddelenie

 

Študijné oddelenie

 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium


Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj

 

Helpdesk

Mgr. Marek Hasák, PhD.

Technik, Nepedagogický zamestnanec

 

Prevádzkové oddelenie

šofér a údržbár:

upratovačka: