Sekretariát dekana (aj rozširujúce štúdium a rigorózne konanie)

  Email kontakt: sekretariat.ff@ku.sk

   

  Ekonomické oddelenie

   

  Personálne oddelenie

   

  Študijné oddelenie (vrátane doktorandského štúdia)

   

  Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj

   

  Informačno-edičné oddelenie, Helpdesk

  Mgr. Marek Hasák, PhD.

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec

   

  Prevádzkové oddelenie

  vrátnička - informátorka:

  šofér a údržbár:

  upratovačka: