Sekretariát dekana

  Email kontakt: sekretariat.ff@ku.sk

   

  Ekonomické oddelenie

   

  Personálne oddelenie

   

  Študijné oddelenie

   

  Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium


  Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj

   

  Helpdesk

  Mgr. Marek Hasák, PhD.

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec

   

  Prevádzkové oddelenie

  šofér a údržbár:

  upratovačka: