Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství Lidové noviny
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-7422-004-3
  Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci

  Švábenickí zohrali významnú úlohu v dejinách českých krajín najmä v 13. storočí, kedy sa dostávali do najvyšších poschodí českomoravskej nobility a v okolí přemyslovských panovníkov zastávali najrôznejšie úrady. Odmenou získali majetky na strednej a severnej Morave, hlavne sa však preslávili intenzívnou kolonizáciou severovýchodných Čiech, kde sa rozhodujúcou mierou podieľali na osídlení Trutnovska. V 14. storočí sa rodu prestalo dariť a stratil väčšinu majetkov. Pôvodný panský rod živoril na drobných statkoch a v prvej polovici 15. storočia vyhynul. Už na konci 14.- storočia sa na Morave objavili „nepraví“ Švábenickí, ktorí začali koncom 15. storočia používať znak pôvodných Švábenických. Kniha sleduje osudy členov tohto rodu až do ich fyzického konca na začiatku 18. storočia.