Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:John Templeton Foundation, University of Innsbruck
  Číslo projektu:ID #57397
  Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda
  Spoluriešitelia:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., Mgr. Ján Hrkút, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Martin Nosál, Samuel Javornický

  Zahraničný projekt:áno