Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

Informácie o projekte

Koordinujúca organizácia:John Templeton Foundation, University of Innsbruck
Číslo projektu:ID #57397
Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
Vedúci projektu FPV:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda
Spoluriešitelia:

Eugen Zeleňák, Ján Hrkút, Martin Nosál, Samuel Javornický

Zahraničný projekt:áno