Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Katarína Markovičová
  Vydavateľstvo:Brno: Tribun EU
  Rok vydania:2014
  ISBN:978-80-263-0585-9
  Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Vysokoškolské poradenstvo na Slovensku je na rozdiel od rozvinutých štátov západnej Európy zatiaľ na začiatku cesty. Na viacerých univerzitách istá forma poradenstva funguje, no komplexné služby ponúka málokto. Katolícka univerzita je v tejto oblasti na Slovensku priekopníkom a za krátke fungovanie Poradenského centra dosiahla úctyhodné výsledky. Monografia troch spoluautorov pôsobiacich na Katolíckej univerzite mapuje fungovanie novozriadeného Poradenského centra v teoretickej, praktickej a aj vo výskumnej rovine. Predstavuje unikátnu činnosť Poradenského centra KU, ale aj výskumnú prácu jeho zamestnancov. Podáva komplexný obraz o službách poradenstva na KU v spojitosti s aplikovaným výskumom podieľajúcim sa na kontinuálnom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb.