01 badaničová

  Mária Badaničová, rod. Zuskáčová

  absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

  učiteľka na Premonštrátskom gymnáziu v Košiciach

   
   02 bogusky

  Tomáš Boguský

  absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra

  zamestnaný v oblasti personalistiky a miezd

   
   03 dubovcova

  Zoja Dubovcová

  absolventka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

  doktorandka na FiF UK

   
   06 humajova

  Petra Humajová

  absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

  učiteľka na základnej škole

   
   07 semanova

  Sidónia Ilečko, rod. Semanová

  absolventka učiteľstva filozofie a slovenského jazyka a literatúry

  zástupkyňa riaditeľky na Súkromnej základnej škole, Slobody 1 v Košiciach 

   
   07 jadronova

  Valéria Jadroňová, rod. Pachová

  absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

  učiteľka na základnej škole, Družstevná pri Hornáde

   
   08 kováčová

  Miroslava Kováčová

  absolventka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

  učiteľka na ZŠ Školská 49, Žilina

   
   09 kramarova

  Andrea Kramárová

  absolventka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy

   
   10 kvasniak

  Pavol Kvasniak

  absolvent učiteľstva anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

  predtým učiteľ na gymnáziu, neskôr zamestnanec spoločnosti Lumaco (Tesla factory, Fremond, CA)

   
   11 kyselova

  Miroslava Kyseľová

  absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

  odborná asistentka na Prešovskej univerzite v Prešove