01 badaničová

Mária Badaničová, rod. Zuskáčová

absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

učiteľka na Premonštrátskom gymnáziu v Košiciach

 
 02 bogusky

Tomáš Boguský

absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra

zamestnaný v oblasti personalistiky a miezd

 
 03 dubovcova

Zoja Dubovcová

absolventka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

doktorandka na FiF UK

 
 06 humajova

Petra Humajová

absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

učiteľka na základnej škole

 
 07 semanova

Sidónia Ilečko, rod. Semanová

absolventka učiteľstva filozofie a slovenského jazyka a literatúry

zástupkyňa riaditeľky na Súkromnej základnej škole, Slobody 1 v Košiciach 

 
 07 jadronova

Valéria Jadroňová, rod. Pachová

absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

učiteľka na základnej škole, Družstevná pri Hornáde

 
 08 kováčová

Miroslava Kováčová

absolventka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

učiteľka na ZŠ Školská 49, Žilina

 
 09 kramarova

Andrea Kramárová

absolventka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy

 
 10 kvasniak

Pavol Kvasniak

absolvent učiteľstva anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

predtým učiteľ na gymnáziu, neskôr zamestnanec spoločnosti Lumaco (Tesla factory, Fremond, CA)

 
 11 kyselova

Miroslava Kyseľová

absolventka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry

odborná asistentka na Prešovskej univerzite v Prešove