Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2014
  ISBN:978-80-8101-767-4
  Janko Silan. Básnické dielo

  Zväzok Básnické dielo Janka Silana je jedným z vydavateľskej série Knižnica slovenskej literatúry, ktorú viedol Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave v spolupráci s vydavateľstvom Kalligram v Bratislave. Zväzok sa člení na výber z tvorby autora, na texty o autorovi (autor v literárnej kritike a spomienkach), na komentáre a vysvetlivky editora, kalendárium a doslov. Cieľom zväzku bolo predstaviť Janka Silana ako induktívneho spirituálneho básnika, t. j. básnika zvýznamňujúceho osobnú skúsenosť.