Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0953-3
  Humor ako osobnostná charakteristika

  Cieľom tejto knihy nie je zabávať čitateľa, ale poskytnúť mu základné informácie o humore ako osobnostnej charakteristike. Autor sa venuje humoru z uhla pohľadu psychológie, a to predovšetkým psychológie osobnosti, ale aj z uhla pohľadu klinickej psychológie a psychológie zdravia. Humor autor chápe ako osobnostnú charakteristiku, v rámci ktorej sa medzi sebou jedinci odlišujú. V každodennom živote sa medzi sebou líšime v používaní štýlov humoru, tiež sa líšime v tom, ako reagujeme na zosmiešňovanie a vysmievanie, no rovnako i v tom, či používame aj humor, ktorý vychádza z morálky. Kniha sa zameriava na štyri štýly humoru (afiliatívny, sebaposilňujúci, agresívny a sebaponižujúci). Ďalej sa venuje trom osobnostným dispozíciám týkajúcim sa zosmiešňovania a vysmievania (gelotofóbia, gelotofília a katagelasticizmus) a zameriava sa aj na dve morálne dobré osobnostné charakteristiky týkajúce sa humoru (benevolentný a korektívny humor). Spomínaným osobnostným charakteristikám sa publikácia venuje prostredníctvom prehľadu výsledkov výskumov uskutočnených po celom svete, ale aj na Slovensku.