Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
    Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Rok vydania:2022
    ISBN:978-80-561-0953-3
    Humor ako osobnostná charakteristika