Ako spracovať výskum. Manuál pre študentov psychológie

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Ďalší autori:Klaudia Tabačková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2010
  ISBN:978-80-808-4537-7
  Ako spracovať výskum. Manuál pre študentov psychológie

  Publikácia má ambíciu ponúknuť študentom psychológie orientáciu pri spracovaní výskumu, ktorého vyvrcholením je písomná odborná práca. Povahy jednotlivých kapitol sú koncipované tak, aby bolo v maximálnej možnej miere zadosťučinené štruktúrovanosti, zrozumiteľnosti, prehľadnosti i ľahkej čitateľnosti. Autorský zámer spočíval v príprave a v tvorbe pochopiteľného sprievodcu pre študentov – mladých výskumníkov na stále neprebádanom poli psychológie. Prvá časť predstavuje elegantný prehľad aplikácie štatistiky v psychologickom výskume, počnúc deskripciou, končiac inferenciou. Nasledujúca druhá časť sa venuje praktickým otázkam, ktoré sa vynárajú najmä pri písaní záverečných (výskumných) prác.