Základné informácie o zápise študentov FF KU na akademický rok 2021/2022

    Základné informácie o zápise študentov FF KU na akademický rok 2021/2022

    Tu nájdete základné informácie potrebné pre zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.