Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky, 7. – 9.11.2007)

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
    Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV
    Rok vydania:2010
    Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky, 7. – 9.11.2007)