Rozhlasové spravodajstvo

  Publikácia poskytuje orientáciu v problematike rozhlasového spravodajstva, reflektuje rozvoj informačných technológií za uplynulé desaťročie a ich vplyv na žurnalistickú tvorbu i na postavenie médií v súčasnosti. Prílohy publikácie obsahujú viaceré dokumenty týkajúce sa masovej komunikácie, na ktoré chce autor tiež upriamiť pozornosť.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
  Vydavateľstvo:978-80-561-0594-8
  Rok vydania:2018
  ISBN:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej
  Rozhlasové spravodajstvo