Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter, Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-3-86006-385-9
  Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Publikácia zahŕňa 43 vedeckých príspevkov frazeológov z ôsmich krajín k tematicky vymedzenej problematike – frazeológii motivovanej Bibliou. Keďže je venovaná členke Frazeologickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov  (Željka Fink Arsovski), obsahuje v závere aj súpis jej prác.