Regionální dějiny : metodologie - problémy - praxe.

  Učebné texty sú určené pre študentov vysokých škôl v odboroch história, archívnictvo, kultúrne dejiny a príbuzné disciplíny. Okrem toho s nimi môžu pracovať študenti vyšších ročníkov stredných škôl, učitelia základných a stredných škôl a všetci záujemcovia o regionálne dejiny. Prinášajú sumarizáciu základných údajov pre daný predmet. Publikácia sa primárne obracia na čitateľov a záujemcov o regionálne dejiny z priestoru dnešného Slovenska a Českej republiky. Uvedené závery majú však tiež platnosť aj v geograficky širšom regióne, minimálne v priestore strednej Európy. Ku každej kapitole sú na konci pripojené otázky, ktoré by mal byť schopný čitateľ zodpovedať na základe preštudovaného textu. Ďalej sú k nemu doplnené aj úlohy pre čitateľa, ktorých splnením prehĺbi svoje vedomosti z danej problematiky.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0986-1
  Regionální dějiny : metodologie - problémy - praxe.