Příběh československé psychologie II. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Radovan Šikl
  Vydavateľstvo:Praha: Portál
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-262-1944-6
  Příběh československé psychologie II. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Druhý zväzok knihy Příběh československé psychologie mapuje novodobú históriu československej psychológie prostredníctvom rozprávania ich žijúcich spolutvorcov. Rozhovory poskytli českí doyeni odboru narodení v rokoch 1939 až 1948: Karel Balcar, Petr Kulišťák, Jiří Mareš, Jiří Růžička, Vladimír Řehan, Iva Šolcová, Jaroslav Šturma, Marie Vágnerová a Zdeněk Vtípil. Pútavé rozprávania odhaľujú jednak jedinečnosť samotných osobností, jednak zdieľané problémy zapríčinené  predovšetkým politickými udalosťami v roku 1968 a neskôr v období tzv. normalizácie, ktoré zasiahli nielen do života nestorov československej psychológie, ale i do realizácie ich odborných záujmov a ambícií. Rozhovory s osobnosťami sú doplnené životopisnými a duchovnímiportrétmi, mikroportrétmi referenčných osobností, dobovými dokumentmi a fotografiami.