Informácie o projekte

    Zadávateľ:Fond na podporu vedeckej činnosti na Filozofické fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Číslo projektu:FnPV č. 10/2021
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
    Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
    Zahraničný projekt:nie