Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 37

  Continuity of traditional and new tendencies in L1 teaching: A scientific essay on the challenges and projections. IN: Educational Studies in Language and Literature

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Holandsko: Kluwer Academic Publishers
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1567-6617

  Continuity of traditional and new tendencies in L1 teaching: A scientific essay on the challenges and projections. IN: Educational Studies in Language and Literature

  Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Bratislava: VEDA
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-224-1770-9

  Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti

  Melankolia a zá-zrak Progresívne postupy v spirituálnej lyrike

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN 978-80-561-0675-4

  Melankolia a zá-zrak Progresívne postupy v spirituálnej lyrike

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2019
  ISBN:ISBN: 978-80-561-0654-9

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV

  Litanická forma od avantgardy po súčasnosť

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISBN 978-80-561-0562-7

  Litanická forma od avantgardy po súčasnosť

  K výskumu biblickej frazeológie

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISBN: 978-80-561-0505-4

  K výskumu biblickej frazeológie

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné III

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISBN: 978-80-561-0461-3

  Aspekty literárnovedné a jazykovedné III

  Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0364-7

  Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii

  Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0205-3

  Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Túry do textúry IV [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0225-1

  Krajina vo mne

  Autor/Kolektív:Rastislav Biarinec; Mila Haugová; Rudolf Jurokek; Ján Kudlička; Juraj Kuniak
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0233-6

  Krajina vo mne

  Iz biblejskoj mudrosti / Z biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter, Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-3-86006-430-6

  Iz biblejskoj mudrosti / Z biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten

  Lepta biblejskoj mudrosti: biblejskije krylatyje vyraženija i aforizmy na russkom, anglijskom, belorusskom, nemeckom, slovackom i ukrajinskom jazykach

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:H. Walter, N. F. Venžinovič, M. S. Gutovskaja, E. E. Ivanov, V. M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Mogilev: Mogilevskij gosudarstvennyj universitet imeni A. A. Kulešova
  Rok vydania:2014
  ISBN:978-985-568-008-7

  Lepta biblejskoj mudrosti: biblejskije krylatyje vyraženija i aforizmy na russkom, anglijskom, belorusskom, nemeckom, slovackom i ukrajinskom jazykach

  Janko Silan. Básnické dielo

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2014
  ISBN:978-80-8101-767-4

  Janko Silan. Básnické dielo

  Vybrané kapitoly z dialektológie

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-8084-933-7

  Vybrané kapitoly z dialektológie

  Túry do textúry III [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová, Katarína Vilčeková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0007-3

  Túry do textúry III [elektronický zdroj]: (alebo Keď z motyky vystrelí...)

  Nasledije Biblii vo frazeologii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-3-86006-406-1

  Nasledije Biblii vo frazeologii

  Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter, Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-3-86006-385-9

  Die slawische Phraseologie und die Bibel / Slavjanskaja frazeologija i Biblija / Slovanská frazeológia a Biblia

  Medzidobie: výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora/Janko Silan

  Autor/Kolektív:Edita Príhodová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-928-3

  Medzidobie: výber z publikovaných i nepublikovaných textov autora/Janko Silan

  Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Ďalší autori:Beáta Murinová, Jaroslava Koníčková
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-8084-966-5

  Ako motivovať žiakov vo vyučovaní materinského jazyka [elektronický zdroj]: metodická príručka pre učiteľov