Continuity of traditional and new tendencies in L1 teaching: A scientific essay on the challenges and projections. IN: Educational Studies in Language and Literature

  Anotácia: Štúdia mieri k základným dimenziám vyučovania materinského jazyka v kontexte nových výziev a perspektív v európskom vzdelávacom priestore. V úvodnej stati ilustratívne poukazuje na niektoré podnety a inšpirácie z poľskej odbornej proveniencie v 2. polovici 20. storočia. Ťažisko príspevku spočíva vo vyzdvihnutí štyroch základných dimenzií vo vyučovaní materinského jazyka na podloží relevantných vzdelávacích dokumentov rôznej úrovne aj súčasných vedeckých poznatkov, vrátane vlastného bádania a autentickej pedagogickej praxe autora. Ide o tieto rozmery v kontinuálnom vývinovom zmysle: 1. Referenčný rámec vzdelávania v EÚ so zameraním na kompetencie človeka pre 21. storočie. 2. Príprava a celoživotná profilácia učiteľa materinského jazyka s hodnotením výsledkov jeho pôsobenia. 3. Vzdelávacie programy a štandardy pre vyučovanie materinského jazyka s nástrojmi merania výstupov. 4. Komplexné poznávanie, diagnostikovanie a rozvíjanie osobnosti žiaka so zreteľom na jeho reálne učebné možnosti v úzkom prepojení na integrované pôsobenie celého výchovno-vzdelávacieho systému školy a kontextu jeho života. Celý text nájdete tu: https://l1research.org/article/view/199

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  Vydavateľstvo:Holandsko: Kluwer Academic Publishers
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1567-6617
  Continuity of traditional and new tendencies in L1 teaching: A scientific essay on the challenges and projections. IN: Educational Studies in Language and Literature