Martina, absolventka programu anglický a slovenský jazyk a literatúra

  „Aj vďaka Katolíckej univerzite vediem svoju jazykovú školu, kde učím anglický a slovenský jazyk“

  Martina Sabuchová

  • absolventka študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry z roku 2014 /2015
  • v súčasnosti majiteľka a lektorka jazykovej školy Vzdelávacie centrum JOY v Ružomberku

  Po maturite na SOŠ, kde som študovala odbor obchod a podnikanie, som ešte nemala jasnú predstavu o tom, čo chcem presne v živote robiť. Avšak jedno som vedela isto, určite sa chcem venovať jazykom. Nie nadarmo sa hovorí, že „jazyky hýbu svetom“. O tom som sa nie raz sama presvedčila, keď som po strednej škole odišla pracovne a za štúdiom do zahraničia alebo len tak na dovolenku. Preto som sa rozhodla pre štúdium anglického jazyka. Počas štúdia na strednej škole mi vďaka skvelej profesorke prirástla k srdcu i slovenčina, predovšetkým literatúra, a to bol dôvod, prečo som sa nakoniec rozhodla študovať učiteľstvo anglického a slovenského jazyka. Katolícka univerzita bola v tej dobe relatívne mladou univerzitou, no filozofická fakulta mala už vtedy veľmi dobré ohlasy, a keďže pochádzam priamo z Ružomberka, nebol jediný dôvod hľadať inú vysokú školu.

  Štúdium tejto kombinácie je veľmi zaujímavé, obohacujúce a otvára veľa možností pracovne sa uplatniť. Počas celého štúdia je študent nútený na sebe pracovať, stáva sa samostatnejším a odolnejším voči prekážkam. Zo začiatku mojou prioritou bolo štúdium jazykov a nikdy by som nepovedala, že raz budem učiť, pretože to nikdy nebolo mojím snom. Ale človek mieni a život mení a u mňa práve FF KU spolu s pedagógmi. Počas praxe prišiel zlom a uvedomila som si: „Áno, toto je to, čo chcem, veď ja chcem vlastne učiť“, to bolo to, čo ma naozaj napĺňalo, bol to skvelý pocit. To všetko je zásluhou úžasných pedagógov, ktorí sú profesionáli vo svojom odbore, ktorí formujú človeka nielen po odbornej, ale aj osobnostnej stránke. Sú to osobnosti, ktoré určite zostanú v pamäti. 

  Už po ukončení bakalárskeho štúdia som dostala niekoľko ponúk od rôznych inštitúcií učiť anglický a slovenský jazyk vrátane vedenia aj rôznych literárnych krúžkov. Teraz už tretím rokom vediem svoju jazykovú školu, kde zároveň učím anglický a slovenský jazyk. FF KU má veľkú zásluhu na tom, a keďže v budúcnosti plánujem ďalšie štúdium, určite bude práve na FF KU. 

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška