Aristotelova teória jazyka

  Táto kniha sa venuje Aristotelovým názorom na ľudskú reč a jazyk. V Aristotelových dielach postupne odkrýva štyri dimenzie ľudského jazyka: biologickú, psychologickú, sociálnu a systémovú. Jazyk je súčasťou nášho organizmu, výrazom našej psychiky, modom našej socializácie i samostatným predmetom nášho poznania. Cieľom knihy je predstaviť tieto dimenzie v ich vzájomnej podmienenosti a nechať tak pred čitateľom vyrásť komplexný obraz Aristotelovej teórie jazyka. Kniha je určená primárne tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prenikavosťou a komplexnosťou Aristotelových pohľadov na ľudský jazyk. Zaujať však môže všetkých, čo sa pri skúmaní povahy jazyka neboja hľadať inšpiráciu v dejinách.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:N/A
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0838-3
  Aristotelova teória jazyka
  Jazyk je súčasťou nášho organizmu, výrazom našej psychiky, modom našej socializácie i samostatným predmetom nášho poznania. Cieľom knihy je predstaviť tieto dimenzie v ich vzájomnej podmienenosti a nechať tak pred čitateľom vyrásť komplexný obraz Aristotelovej teórie jazyka. Kniha je určená primárne tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prenikavosťou a komplexnosťou Aristotelových pohľadov na ľudský jazyk. Zaujať však môže všetkých, čo sa pri skúmaní povahy jazyka neboja hľadať inšpiráciu v dejinách.