Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavol Labuda, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – Vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0838-3
  Aristotelova teória jazyka
  Jazyk je súčasťou nášho organizmu, výrazom našej psychiky, modom našej socializácie i samostatným predmetom nášho poznania. Cieľom knihy je predstaviť tieto dimenzie v ich vzájomnej podmienenosti a nechať tak pred čitateľom vyrásť komplexný obraz Aristotelovej teórie jazyka. Kniha je určená primárne tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prenikavosťou a komplexnosťou Aristotelových pohľadov na ľudský jazyk. Zaujať však môže všetkých, čo sa pri skúmaní povahy jazyka neboja hľadať inšpiráciu v dejinách.