Krajina vo mne

  Zostavovateľka: doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. Kniha je výsledkom priateľstva piatichľudí a ich priateľstva s krajinou. Traja autori súbásnici (Mila Haugová, Rudolf Jurolek a Juraj Kuniak), dvaja výtvarníci (Rastislav Biarinec a Ján Kudlička), každý však vníma krajinu svojím vlastným, osobitým spôsobom. Ich texty sú vyznaniami krajine nielen ako zdroju tvorivej inšpirácie, estetického či metafyzického zážitku, ale aj ako priestoru, ktorý ich ľudsky formuje a posilňuje. Texty autorov dopĺňajú farebné ilustrácie oboch výtvarníkov.

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Rastislav Biarinec; Mila Haugová; Rudolf Jurokek; Ján Kudlička; Juraj Kuniak
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0233-6
  Krajina vo mne

  Kniha je výsledkom priateľstva piatichľudí a ich priateľstva s krajinou. Traja autori súbásnici (Mila Haugová, Rudolf Jurolek a Juraj Kuniak), dvaja výtvarníci (Rastislav Biarinec a Ján Kudlička), každý však vníma krajinu svojím vlastným, osobitým spôsobom. Ich texty sú vyznaniami krajine nielen ako zdroju tvorivej inšpirácie, estetického či metafyzického zážitku, ale aj ako priestoru, ktorý ich ľudsky formuje a posilňuje. Texty autorov dopĺňajú farebné ilustrácie oboch výtvarníkov.