Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

  Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0310-4
  Publikácia na stiahnutie: zelenak_uvod_fil_hist.pdf (818.6k)
  Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

  Učebný text ponúka prehľad kľúčových filozofov histórie a otázok diskutovaných v oblasti kritickej filozofie histórie zhruba od druhej polovice 20. storočia. Záber je nevyhnutne selektívny. Pozornosť sa venuje iba autorom publikujúcim v angličtine, ktorí bývajú navyše spájaní s narativistickou filozofiou histórie. Hoci sa jednotlivé kapitoly postupne venujú piatim vybraným autorom (A. Danto, L. Mink, H. White, F. Ankersmit a P. Roth), dôraz je položený na zaujímavé otázky, ktoré analyzovali, a riešenia, v prospech ktorých argumentovali. Každá kapitola, okrem hlavného textu, ponúka zhrnutie, ďalšie čítanie, otázky na premýšľanie a do diskusie a kľúčové slová.