Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD., doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Ďalší autori:Jaromíra Šindelářová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-8084-448-6
  Aspekty literárnovedné a jazykovedné II.

  Zborník Aspekty literárnovedné a jazykovedné II príspevkami literárnovedného  a jazykovedného charakteru predstavuje vedeckú tvorbu členov Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a autorov pôsobiacich na partnerských slovenských a zahraničných pracoviskách (Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Katedra bohemistiky a slavistiky Pedagogickej fakulty Univerzity Jana Evangelistu Purkyňu; Kafedra slavianskoj filologii – Institut filologičeskich issledovanij Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta). Príspevky v literárnovednej zložke tematicky smerujú do oblasti literárnej histórie, poetiky vybraných spirituálne orientovaných slovenských i českých autorov, ako aj do slovenskej publicistickej tvorby. V jazykovednej zložke sa rozvíjajú témy venované problematike slovenskej a slovanskej frazeológie, dialektológie, lexikológie, analýze diskusných politických televíznych relácií a didaktike slovenského jazyka.