Informácie o projekte

  Koordinujúca organizácia:VEGA
  Číslo projektu:VEGA 1/0758/22
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Jaroslav Kušnír, PhD.
  Spoluriešitelia:PaedDr. Katarína Labudová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie